Doç. Dr. Bilal Utku ALEMDAROĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan AYDIN

Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Ahmet Fahir DEMİRKAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Yunus ARSLAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. İbrahim AKSEL

Yönetim Kurulu Üyesi