Doç. Dr. Ali Kağan GÖKAKIN

Başkan

Prof. Dr. Hamza Korkmaz ALPOĞUZ

Üye

Prof. Dr. Yahya TÜLEK

Üye

Prof. Dr. İbrahim TÜRKÇÜER

Üye

Doç. Dr. Dündar KÖK

Üye

Dr. Öğr. Ü. Mustafa ÇELİK

Üye

Dr. Öğr. Ü. Mustafa Çağdaş ÇAYIR

Üye