Doç. Dr. Bilal Utku ALEMDAROĞLU

Başkan

Prof. Dr. Hamza Korkmaz ALPOĞUZ

Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Yahya TÜLEK

Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. İbrahim TÜRKÇÜER

Danışma Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Dündar KÖK

Danışma Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇELİK

Danışma Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çağdaş ÇAYIR

Danışma Kurulu Üyesi